Casa TU2

Begur

En un emplaçament privilegiat vam dissenyar aquesta casa que acompanya a la casa TU1. Tot i que són familia es van pensar les dues cases de forma que es garantís la màxima privacitat entre les dues construccions.

Aquesta casa distribueix la planta baixa formant una L amb el porxo de tal manera que es volquen les vistes cap al jardí, la piscina i les vistes. La suite principal ocupa la totalitat de la planta pis i gaudeix d’una amplia zona de fitness així com d’una extensa i espectacular terrassa.

En un emplazamiento privilegiado diseñamos esta casa que acompaña a la casa TU1. Aunque son família se pensaron las dos casas de modo que se garantizara la máxima privacidad entre las dos construcciones.

Esta casa distribuie la planta baja formando un L con el porche de tal modo que se vuelcan las vistas hacia el jardín, la piscina y las vistas. La suite principal ocupa la totalidad de la planta piso y disfruta de una amplia zona de fitness así como de una extensa y espectacular terraza.