Equipo.

Os presentamos a nuestro equipo, sin los que no podríamos disfrutar como lo hacemos.

Ana Jané

La jefa - Arquitecta

Ignasi Font

El jefe - Arquitecto

Maria Jiménez

Dissenyador d'interiors i partner a Jané Font & Maria design

Guida Formiguera

Arquitecta

Annabel Mora

Arquitecta

Martí Sais

Arquitecto Técnico

Claudia Puig

Arquitecta

Ivet Savalls

Arquitecta

Pau Fortuny

Estudiant d'arquitectura

Naim Munivez

Tècnic superior en projectes d'edificació

Joan Antoni Sosa

Joan Antoni Sosa

Arquitecto técnico

Join us now!

your-image.jpg

Wanna work with us?

Join us now!