Casa BS

Tamariu

Prop de la platja de Tamariu, en una parcela de mes de 4.000m², s’ha construit aquesta vivenda de construcció ecològica amb estructura de fusta i uns exigents criteris de sostenibilitat. La casa s’organitza en tres volums principals i un cos que actua d’unió antre els altres, cada volum es materialitza amb diferents acabats i formes depenent de la seva funció.

El primer volum es l’únic de dues plantes i conté el garatge den planta baixa i la suite principal en planta pis. Desde la suite accedim a la coberta del volum dos on trobem una terrassa de fusta destinada al ioga i la meditació. En aquesta coberta també hi ha una dutxa d’exterior.

El segon volum, acabat en pedra, es destina a habitacions. Des de totes les habitacions es pot sortir directament al jardí . El tercer volum conté la zona de dia, sala d’estar, menjador i cuina, així com un espectacular porxo amb menjador i estar d’exterior, i una barbacoa integrada feta a mida. La sala d’estar principal disposa de virieres de grans dimensions a banda i banda que es poden escamotejar a la façana de forma que l’estança es transforma en un espai totalment obert a l’exterior a excepció del volum de la cuina que està panellat amb fusta negre i forma un cub que articula aquest volum interiorment.

La piscina es situa enfront de la sala d’estar, es de color negre per enfatitzar l’efecte natural que aporta la vegetació i la pedra natural que envolta la làmina d’aigua. El volum de connexió, a més de ser l’accés principal a l’habitatge i comunicar-ne els diferents volums, ens ofereix unes suggerents visuals de l’espectacular jardí.

Cerca de la playa de Tamariu, en una parcela de más de 4.000m², se ha construido esta vivienda de construcción ecológica con estructura de madera y unos exigentes criterios de sostenibilidad. La casa se organiza en tres volúmenes principales y un cuerpo que actúa de unión entre los demás, cada volumen se materializa con diferentes acabados y formas dependiendo de su función.

El primer volumen es el único de dos plantas y contiene el garaje de planta baja y la suite principal en planta piso. Desde la suite accedemos a la cubierta del volumen dos donde encontramos una terraza de madera destinada al yoga y la meditación. En esta cubierta también hay una ducha exterior.

El segundo volumen, terminado en piedra, se destina a habitaciones. Desde todas las habitaciones se puede salir directamente al jardín. El tercer volumen contiene la zona de día, salón, comedor y cocina, así como un espectacular porche con comedor y estar de exterior, y una barbacoa integrada hecha a medida. La sala de estar principal dispone de virieras de grandes dimensiones a ambos lados que se pueden escamotear en la fachada de forma que la estancia se transforma en un espacio totalmente abierto al exterior a excepción del volumen de la cocina que está panelado con madera negra y forma un cubo que articula este volumen interiormente.

La piscina se ubica frente a la sala de estar, es de color negro para enfatizar el efecto natural que aporta la vegetación y la piedra natural que rodea la lámina de agua. El volumen de conexión, además de ser el acceso principal a la vivienda y comunicar los distintos volumenes, nos ofrece unas sugerentes visuales del espectacular jardín.