Apartaments MH1

Begur

A pocs minuts del centre de Begur hi trobem aquest bloc de 6 apartaments desenvolupat per la promotora Modern House. El projecte busca donar una imatge tradicional i moderna alhora, per a tal objectiu es van utilitzar acabats com la tova ceràmica tradicional (en façana i a les zones comuns) o els porticons orientables (en alumini) que, combinats amb el disseny de la façana li donen un cert moviment al conjunt. Interiorment també es van adoptar so,lucions de caire tradicional en uns espais de concepció moderna i màxim confort.

A pocos minutos del centro de Begur se encuentra este bloque de 6 apartamentos desarrollado por la promotora Modern House. El proyecto busca dar una imagen tradicional y moderna a la vez, para tal objetivo se utilizaron acabados como el adobe cerámico tradicional (en fachada y en las zonas comunes) o las contraventanas orientables (en aluminio) que, combinados con el diseño de la fachada, le dan un cierto movimiento al conjunto. Interiormente también se adoptaron soluciones tradicionales en unos espacios de concepción moderna y máximo confort.